• Δικαστήριο & Διαιτησία

  Το δικηγορικό γραφείο Συμεού, Κονναρής & Σία έχει πρακτική σε δικαστικές υποθέσεις που καλύπτουν όλους  τους  τομείς γενικού και εμπορικού δικαίου.

  Τμήμα Εταιρειών & Τμήμα Διεθνών Επιχειρήσεων

  Το δικηγορικό γραφείο Συμεού, Κονναρής & Σία προσφέρει εκτενή εμπειρία στο εταιρικό και εμπορικό δίκαιο τόσο στην  Κύπρο όσο και διεθνώς.

  Φορολογικό Δίκαιο & Διεθνείς Φορολογικός Σχεδιασμός

  Το δικηγορικό γραφείο Συμεού, Κονναρής & Σία προσφέρει περιεκτικές νομικές υπηρεσίες σε αυτόν τον ιδιαίτερα σημαντικό τομέα, σε μια προσπάθεια να παρασχεθούν οι αποδοτικότερες και πρακτικότερες λύσεις στις ιδιαίτερες και χωριστές ανάγκες κάθε πελάτη.

 • Tραπεζικά και Οικονομικά Θέματα

  Το δικηγορικό γραφείο Συμεού, Κονναρής & Σία ενεργεί εξ΄ ονόματος των οφειλετών και των δανειστών σε αυτόν τομέα.

  Ακίνητη Ιδιοκτησία

  Το τμήμα  Ακίνητης Ιδιοκτησίας του γραφείου μας ασχολείται με το σύνολο των θεμάτων που αφορούν το Εμπράγματο Δίκαιο και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ιδιωτών ή εταιρειών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, αναφορικά με την ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο.

  Πνευματικά Δικαιώματα

  Το δικηγορικό γραφείο Συμεού, Κονναρής & Σία εξετάζει όλες τις πτυχές διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και προστασίας εμπορικών σημάτων, εγγραφής σχεδίου, πνευματικών δικαιωμάτων και  χορήγηση αδειών τεχνολογίας.

 • Trust

  The management and administration of trusts is a core area of  Symeou & Konnaris  LLC practice.

news

The Recent Changes to the Cyprus Citizenship by Investment

As of June 15th, 2018, the following amendments to the Cyprus Citizenship by Investment have been decided and approved as follow: ...

Double Tax Treaty between Cyprus and Luxembourg Entry into force

The new double taxation agreement between Cyprus and Luxembourg, which was signed on 8 May 2017, has now been ratified by both countries. It ...

New Double Tax Treaty between Cyprus and Andorra

On 18 May 2018, a new agreement for the avoidance of double taxation was signed between Cyprus and Andorra.  The agreement will become ...