• Δικαστήριο & Διαιτησία

  Το δικηγορικό γραφείο Συμεού, Κονναρής & Σία έχει πρακτική σε δικαστικές υποθέσεις που καλύπτουν όλους  τους  τομείς γενικού και εμπορικού δικαίου.

  Τμήμα Εταιρειών & Τμήμα Διεθνών Επιχειρήσεων

  Το δικηγορικό γραφείο Συμεού, Κονναρής & Σία προσφέρει εκτενή εμπειρία στο εταιρικό και εμπορικό δίκαιο τόσο στην  Κύπρο όσο και διεθνώς.

  Φορολογικό Δίκαιο & Διεθνείς Φορολογικός Σχεδιασμός

  Το δικηγορικό γραφείο Συμεού, Κονναρής & Σία προσφέρει περιεκτικές νομικές υπηρεσίες σε αυτόν τον ιδιαίτερα σημαντικό τομέα, σε μια προσπάθεια να παρασχεθούν οι αποδοτικότερες και πρακτικότερες λύσεις στις ιδιαίτερες και χωριστές ανάγκες κάθε πελάτη.

 • Tραπεζικά και Οικονομικά Θέματα

  Το δικηγορικό γραφείο Συμεού, Κονναρής & Σία ενεργεί εξ΄ ονόματος των οφειλετών και των δανειστών σε αυτόν τομέα.

  Ακίνητη Ιδιοκτησία

  Το τμήμα  Ακίνητης Ιδιοκτησίας του γραφείου μας ασχολείται με το σύνολο των θεμάτων που αφορούν το Εμπράγματο Δίκαιο και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ιδιωτών ή εταιρειών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, αναφορικά με την ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο.

  Πνευματικά Δικαιώματα

  Το δικηγορικό γραφείο Συμεού, Κονναρής & Σία εξετάζει όλες τις πτυχές διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και προστασίας εμπορικών σημάτων, εγγραφής σχεδίου, πνευματικών δικαιωμάτων και  χορήγηση αδειών τεχνολογίας.

 • Trust

  The management and administration of trusts is a core area of  Symeou & Konnaris  LLC practice.

news

Directive by CySEC in relation the register of the Crypto-Asset Service Providers

In the context of the implementation of pan-EU requirements including crypto-asset service providers (CASPs) under the Fifth Anti-Money ...

Convention between the Republic of Cyprus and the Netherlands for the Avoidance of ...

The Republic of Cyprus and The Netherlands, within the scope of developing further their economic relationship and enhancing their co-operation ...

Amendment to the Assessment and Collection of Taxes Law

An amendment to the Assessment and Collection of Taxes Law has been passed by the House of Representatives and was published in the Official ...