Ο Οίκος

Το Δικηγορικό γραφείο Symeou & Konnaris LLC, που εμπορεύεται με την εμπορική επωνυμία SK Law Firm, είναι ένα δυναμικό, νέο γραφείο που βρίσκεται στην Λεμεσό.  Το Δικηγορικό γραφείο Symeou & Konnaris LLC καθοδηγούμενο από  ηθική και αρχές προσφέρει:

 • επαγγελματισμό: Το Γραφείο είναι εξοπλισμένο με ικανούς και επαγγελματίες Δικηγόρους με ακαδημαϊκά προσόντα. Στοχεύουμε να εξυπηρετούμε με ικανότητα και υψηλά επαγγελματικά πρότυπα και να προσφέρουμε σε κάθε πελάτη επαγγελματικές, αποτελεσματικές και αποφασιστικές νομικές υπηρεσίες και συμβουλές.
 • εμπιστευτικότητα: Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και χειριζόμαστε τις υποθέσεις πελατών μας με απόλυτη εμπιστευτικότητα και διακριτικότητα. Στόχος μας είναι να χτιστεί μια μακροπρόθεσμη σχέση με τους πελάτες μας, βασισμένη στις σχέσεις εμπιστοσύνης, ειλικρίνειας και ακεραιότητας.
 • αφιέρωση στους πελάτες μας: Το γραφείο μας είναι συνολικά δεσμευμένο να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πελατών μας. Με την δυναμικότητα μας καλύπτουμε τις ανάγκες των πελατών μας και τους παρέχουμε καίριες λύσεις, σαφείς και πραγματικές. Αντιμετωπίζουμε με  την καλύτερη προσωπική φροντίδα τις επιχειρήσεις των πελατών μας και τις ιδιαίτερες τους ανάγκες.
 • ανεξάρτητες και εξειδικευμένες νομικές συμβουλές: Η ανεξαρτησία του εταιρικού δικαίου μας επιτρέπει να παρέχουμε στους πελάτες μας  ειλικρινείς και αμερόληπτες νομικές συμβουλές για το συμφέρον και την προστασία τους. Με την αναγνωρισμένη πείρα μας, επιδιώκουμε να εξετάσουμε κάθε πρόκληση και να παρέχουμε έξυπνες λύσεις στις ανάγκες των πελατών μας.
 • ανανεωμένη νομική γνώση: Το γραφείο μας, δεσμευμένο στην εξυπηρέτηση των πελατών μας,  προσαρμόζεται με τα νέα δεδομένα. Το γραφείο μας έχει εκτενή συνειδητοποίηση των τρεχουσών νομοθετικών διαδικασιών, αλλαγών και εναρμόνισης λαμβάνοντας υπόψη την προσχώρηση της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προσφέρει εξειδικευμένες  νομικές συμβουλές και υπηρεσίες.

 

Η Αποστολή Μας 

Να βοηθούμε  τους πελάτες μας να πετύχουν στα επιχειρηματικά και οικονομικά σχέδια τους, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλους τους τομείς δικαίου.

 

Γιατί να Συνεργαστείτε Μαζί Μας

Το γραφείο μας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών. Με αυτόν τον τρόπο προσφέρουμε στους πελάτες μας σύνθετες διασυνοριακές συναλλαγές και χειριζόμαστε όλες τις νομικές πτυχές των επιχειρησιακών αναγκών τους. 

Μαζί με τους συνεργάτες μας, παρέχουμε επαγγελματικές υπηρεσίες και συμβουλές που καλύπτουν όλες τις πτυχές της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου νομικών συμβουλών, Χρηματοδότηση, Φορολογία, Λογιστικά, Διαχείριση επενδύσεων, Κατάθεση, Ασφάλεια, Διοίκηση αμοιβαίων Ταμείων, Εγγραφή και διοίκηση πλοίων και άλλες υπηρεσίες.

Είμαστε περήφανοι για το εύρος και τον αυξανόμενο αριθμό των πελατών μας, στους οποίους περιλαμβάνονται ιδιώτες και εταιρείες. Αναγνωρίζουμε τη μοναδικότητα του κάθε πελάτη και τις συγκεκριμένες επιχειρηματικές του ανάγκες.

Ενεργούμε υπεύθυνα, με προσωπική δέσμευση έναντι όλων των πελατών μας και αντιλαμβανόμαστε τους στόχους τους, παρέχουμε σαφείς και πρακτικές νομικές συμβουλές και εισηγούμαστε γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις.

Το δικηγορικό γραφείο Συμεού, Κονναρής & Σία προσφέρει εκτενή εμπειρία στο εταιρικό και εμπορικό δίκαιο τόσο στην  Κύπρο όσο και διεθνώς.

 

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Οι τομείς των εργασιών καλύπτουν:

Σχηματισμό, Εγγραφή, Διοίκηση κυπριακών και ξένων εταιρειών, Τιμολόγηση-Ανατιμολόγηση, ίδρυση εταιρειών, Διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, Μισθοδοσίες  και πληρωμή μισθών, Διεθνή φορολογικό προγραμματισμό, Σύνταξη διαφόρων συμβάσεων.

Οι υπηρεσίες μας:

Το τμήμα μας εξετάζει όλα τα θέματα σχετικά με την εγγραφή, καθιέρωση και λειτουργία διάφορων οντοτήτων στην Κύπρο και διεθνώς, συμπεριλαμβανομένου και επιχειρήσεων, τραπεζικών μονάδών, διεθνών εμπιστευμάτων, συνεργασιών και αντιπροσωπευτικών γραφείων υπερπόντιων εταιριών. 

Η Κύπρος είναι σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα για την εγκαθίδρυση και λειτουργία ναυτιλιακών εταιρειών. Η Κυπριακή σημαία που αναγνωρίζεται διεθνώς χρησιμοποιείται από γνωστές διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες. Αλλοδαποί μπορούν να εγγράψουν πλοία στο Κυπριακό νηολογίο με την ίδρυση Κυπριακής ναυτιλιακής εταιρείας. Οι ναυτιλιακές εταιρείες που εγγράφονται στην Κύπρο απολαμβάνουν σημαντικά φορολογικά προνόμια 
  
Παρέχουμε συμβουλές για το ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά τις Κυπριακές και υπεράκτιες δραστηριότητες, καθώς και την λειτουργία παντός είδους οντοτήτων συμπεριλαμβανομένου και των ουσιαστικών φορολογικών πλεονεκτημάτων και άλλων ωφελημάτων  που προέρχονται από την εσωτερική νομοθεσία της Κύπρου και από τις διπλές φορολογικές συνθήκες της Κύπρου.   

Συμβουλεύουμε και βοηθάμε στο άνοιγμα και τη λειτουργία εταιρικών και προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών σε οποιοδήποτε νόμισμα με τις τοπικές τράπεζες.

Οι εργασίες που αναλαμβάνει το γραφείο μας στον τομέα αυτό περιλαμβάνουν:

 • Ίδρυση και εξαγορά εταιρειών στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
 • Ριζική αναδιοργάνωση και αναδόμηση εταιρειών.
 • Συμφωνίες μετόχων και διοίκηση εταιρειών.
 • Συμφωνίες εξεύρεσης ή αύξησης κεφαλαίου.
 • Κεφάλαια χρηματοδότησης (venture capital).
 • Εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιρειών.
 • Management buy-outs εταιρειών.
 • Διαχείριση εταιρειών και παροχή υπηρεσιών και υπηρεσιών πλήρους αντιπροσώπευσης (domiciliation).