Τομείς Δικαίου

Δικαστήριο & Διαιτησία

Το δικηγορικό γραφείο Συμεού, Κονναρής & Σία έχει πρακτική σε δικαστικές υποθέσεις που καλύπτουν όλους  τους  τομείς γενικού και εμπορικού δικαίου.

Το τμήμα δικαστικών υποθέσεων του γραφείου μας συνεργάζεται με τους πελάτες για να επιλύσει τα θέματα που τους αφορούν κατά τρόπο έγκαιρο και αποτελεσματικό, μέσω της γρήγορης αρωγής και των αποτελεσματικών δικαστικών συμβουλών.

Οι τομείς των εργασιών καλύπτουν: Γενική πρακτική, Κατάθεση και χρηματοδότηση, Συλλογή χρεών, σωματικές βλάβες, θέματα ασφαλειών, εταιρικό και εμπορικό δίκαιο, Πνευματική ιδιοκτησία, Ακίνητη ιδιοκτησία, Πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, Φορολογικές συγχωνεύσεις και άλλα.