Τομείς Δικαίου

Tραπεζικά και Οικονομικά Θέματα

Το δικηγορικό γραφείο Συμεού, Κονναρής & Σία ενεργεί εξ΄ ονόματος των οφειλετών και των δανειστών σε αυτόν τομέα.

Μερικοί τομείς στους οποίους η εταιρεία έχει συμμετάσχει περιλαμβάνουν:

  • τραπεζικό δίκαιο
  • έγγραφα δανείων και ασφαλειών
  • προγραμματισμό και εταιρική χρηματοδότηση
  • οικονομικά διεθνούς εμπορίου
  • ίδρυση και διαχείριση εταιρειών που παρέχουν οικονομικές υπηρεσίες
  • διαχείριση επενδύσεων.